Alois Eder

Aus AkiWiki

Wechseln zu: Navigation, SucheInhaltsverzeichnis

Alois Eder

Esperanto-aktivulo kaj BAVELO-prezidanto


Alois Eder: Paroli pri paco apogas la pacon! - deutsch

https://esperanto-bw.de/pages/posts/paroli-pri-paco-apogas-la-pacon-236.phpPLI OL 5000 INDIVIDUAJ UEA-MEMBROJ en 2014

En la aprila numero de la revuo "Esperanto" aperos la oficiala statistiko pri la membraro de UEA en 2014. Laŭ ĝi estis entute 5027 individuaj membroj, t.e. 124 pli multe ol en 2013. Plej multe da individuaj membroj liveris Germanio (462), Brazilo (454), Francio (429), Japanio (326), Usono (269) kaj Nederlando (206).

La plej granda kresko okazis en Brazilo (+77), evidente dank’ al la UK en la najbara Argentino, kie la kongresa efiko estis +27. El la modela varbado fare de la estraranoj Lee Jungkee kaj Martin Schäffer rezultis grava kresko respektive en Korea Respubliko (+60) kaj Meksiko (+39). Same okazis ankaŭ en Ĉinio (+36), kie Trezoro Huang Yinbao ekfunkciis kiel nova energia kotizperanto. Menciindan falon, kvankam nur incidentan pro la fora UK, notis Francio (-40), Rusio (-24) kaj Pollando (-19).

La aligitaj membroj -- t.e. tiuj membroj de la landaj asocioj, kiuj ne estis samtempe individuaj membroj de UEA -- nombris 9789 (-230). Sekve la tuta membraro de UEA, kiu konsistas el la individuaj kaj aligitaj membroj kune, estis 14816 (-106).

449 individuaj membroj de UEA estis samtempe individuaj membroj de ĝia junulara sekcio TEJO. Tio estas 119 pli ol en 2014, tiel ke la kresko de la nombro de individuaj membroj de UEA okazis preskaŭ tute pro la plimultiĝo de junaj membroj. La nombro de junaj aligitaj membroj estis 1477 (-183). La tuta membraro de TEJO do iom ŝrumpis kaj estis 1926 (-64).

La revuo Esperanto havis 2898 pagitajn abonojn (-70) kaj la junulara revuo Kontakto 690 (+89).

Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 574 2015-03-25
Tibor Sekelj -- 1912-1988

14. marto 2019 - Prelego de dr-o Sabine Fiedler: Esperanto - novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumo

- en Hamburg, Germanio. La prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en Esperanto-komunikado kaj la pluevoluo de la lingvo. Organizas: Esperanto Hamburg e.V. - retadreso: info@esperanto-hamburg.de


märz19UEA serĉas novan prezidanton

En julio 2019 okazos elektoj por la nova Estraro de UEA por la periodo 2019-2022.

Tial ke la prezidanta posteno estas kerna en la funkciado de organizo kaj la elekto de prezidanto povas forte influi la engaĝiĝemon de aliaj aktivuloj al la Estraro, la Elekta Komisiono decidis lanĉi pli fruan alvokon por la posteno de prezidanto.


Tial la Elekta Komisiono alvokas ĉiujn membrojn de UEA helpi trovi taŭgajn kandidatojn por iĝi prezidanto de UEA.

La Prezidanto reprezentas la Asocion en juraj kaj nejuraj aferoj, subskribas la ĉefajn dokumentojn kaj prezidas la Estraron kaj la Universalajn Kongresojn.


La elekto okazos dum la 104-a Universala Kongreso en Lahtio.

Kondiĉoj Kandidato por prezidanteco estu homo kun

Strategia aliro Elstaraj publikparolaj kapabloj Diplomatia kaj reprezenta personeco Sperto en gvidado de volontula organizo Sperto en la Esperanto-movado Sperto en konfliktsolvado Laboremo Fleksebleco Scipovo de Esperanto je almenaŭ C1-nivelo. Tial ke la prezidanto, kiel ĉiuj estraranoj, ankaŭ havas specifajn fakojn, dezirindas ankaŭ konkreta sperto en kelkaj el la laborkampoj de UEA.


Kandidato kiel estrarano de UEA devas esti Komitatano. Se aktivulo volas kandidatiĝi por la Estraro de UEA, tiu devos unue elektiĝi kiel Komitatano de UEA (Komitatano A, B aŭ C).


Kondiĉo por komitataneco estas individua membreco de UEA jam dum du jaroj antaŭ la elektiĝo kaj resti individua membro tra la tuta oficperiodo.


Kandidato al estraraneco, do ankaŭ al prezidanteco, devas esti proponata de almenaŭ du komitatanoj.


Krome la nova prezidanto estu preta partopreni skajpan estrarkunsidon dufoje monate kaj vojaĝi al Roterdamo por la Estrarkunsido almenaŭ unu fojon dum la jaro.

Kontakto Por kandidatiĝi kiel prezidanto, sendu mesaĝon al elekta.komisiono@co.uea.org ĝis dimanĉo la 31-a de marto 2019 kun motivata kandidatigo, kiun akompanas, krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ biografieto kaj laŭeble foteto, klarigo pri la motivoj de kandidatiĝo, kaj konciza deklaro de la movadaj kaj poroficaj celoj (aŭ de pli konkreta agadoprogramo). Bonvenus ankaŭ indiko pri proponantaj komitatanoj (kaze ke jam estas).


Sekve malfermiĝos nova alvoko por estraranoj kun pli posta limdato kun indiko pri la jamaj kandidatoj por la prezidanta posteno.

Ankoraŭ eblos kandidatiĝi kiel prezidanto dum la posta malferma alvoko por estraranoj, tamen la Elekta Komisiono rekomendas al la aktivuloj kiuj konsideras kandidatiĝi al la posteno de prezidanto jam anonci sin ĉe la Elekta Komisiono por ke povu pli facile kaj travideble konstruiĝi teamoj ĉirkaŭ ili.


Se vi havas demandojn pri la elektoj, sendu mesaĝon al elekta.komisiono@co.uea.org.


La Elekta Komisiono

-- Michael Boris MANDIROLA E-mail: michaelboris@gmail.com Tel: (FR) +33695551694 Skype: michaelboris


0403 via ifef


For la batalilojn!

Kontraŭmilita romano de nobelpremiito

Aŭtoro: Bertha von Suttner Elgermanigis: Armand Caumont ISBN 978-80-87169-98-8 472 paĝoj 14 x 20,5 cm Solide bindita

39 EUR

Kontraŭmilita romano verkita de la nobelpremiito pri paco Bertha von Suttner, tradukita en multajn lingvojn, estas konsiderata Biblio de la paco ne nur flanke de pacistoj, sed de ĉiuj pacamaj homoj. Malgraŭ tio, ke ĝi estas verkita fine de la 19a jarcento, ĝi perdis nenion el sia aktualeco.

La verko estas envicigita en la UEA-serion Oriento-Okcidento.

Meine Werkzeuge