Tibor Sekelj

Aus AkiWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Tibor Sekelj

* 02.1912 + 20.09.1988

Tibor Sekelj -- Ausstellung in Herzberg in 2018

Vernissage am 29.09.2018, 11.00 Uhr ===

Vor 30 Jahren am 20.09.1988 starb Tibor Sekelj: Esperantist, Forscher, Journalist, Schriftsteller, Weltreisender.

Von 1972-1976 war er Direktor des Stadtmuseums in Subotica.

Tibor Sekelj war Mitarbeiter eines Wörterbuchs in 20 Sprachen über Museologie, das 1986 unter dem Titel Dictionarium Museologicum erschien.

Ebenso war Tibor Sekelj ein Unterstützer der internationalen Sprache Esperanto. Er gründete 10 Esperanto-Landesverbände und 40 lokale Gruppen in der ganzen Welt.

Er hat 20 Romane in Esperanto geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden.

Er sammelte weltweit ethnologische Objekte wie Kappen, Masken, Frauenschmuck, Musikinstrumente und anderes.

Viele der Ausstellungsstücke in Herzberg werden von seiner Ehefrau Erzsébet Sekelj beigesteuert.


s.a.


Tibor Sekelj -- "grandan memorekspozicion" ==

La 29an de septembro 2018 ni inaŭguros "grandan memorekspozicion" rilate Tibor Sekelj == en la specialaj ekspozicisalonoj de la Welf-kastelo Herzberg. Antaŭ 30 jaroj mortis la fama kaj sukcesa esperantisto, verkisto, ĵurnalisto.

Tibor Sekelj (hungardevena) estis mondvoĝanto, esploristo, verkisto. Li kolektis dum la multaj esplorvizitoj en disaj partoj de la mondo etnologajn specialaĵojn, kiel ĉapojn, maskojn, virinajn ornamaĵojn, muzikinstrumentojn, ktp. Dum la tuta vivo li estis aktiva kaj sukcesa Esperanto-propagandisto, ekz. li fondis 10 landajn Esperanto-asociojn kaj 40 lokajn grupojn en la plej diversaj partoj de la mondo. Li verkis 20 sukcesajn romanojn en Esperanto, kiujn oni tradukis al multaj naciaj lingvoj. La plej grandan parton de la etnologiaj ekspozicimaterialoj kunportos sinjorino E. Sekelj (la vidvino) al Herzberg.

via esper-germanExponate-aus-einem-bewegten-Leben

https://www.harzkurier.de/lokales/herzberg/article215459863/Exponate-aus-einem-bewegten-Leben.html ... 261118 ... incl. fine foto ... ganzer text nur für per abo.Tibor Sekelj: Je kies nomo

deutsch: In wessen Namen

je kies nomo im volltext https://edukado.net/upload/enhavo/dosieroj/anoncoj/je%20kies%20nomo.pdf


in ascii


Je kies nomo

Tibor Sekelj

El « Kolektanto de ĉielarkoj »


Reĝido sub arbo sidis

Longajn jarojn.

Subite li klare vidis

Darmon kaj karmon.

« Faru bonon. Regu modero.

Via reenkarniĝo pli fora, pli glora. »

Li deklaris je l’nomo del vero,

la sola vero sur tero.


Tra liaj vortoj la homoj sentis

La veron. Ili obeis.

Ili ne plu oferis. Sin ne turmentis,

feliĉaj ili vivis

je l’nomo de l’vero…

ne plu en mallumo drivis.


Barbulo grimpis monton

Dek literojn li ĉizis en ŝtonon.

Revene li proklamis je nomo dia :

« Ĉesu murdado plia,

ŝtelado ĉesu, ne plu kokru,

aliajn diojn ne adoru ! »
La homoj akceptis la diajn admonojn :

detruis idolojn, ne plu murdis homojn,

fidelis al siaj edzinoj senvorte,

ĝismorte.


El trogo leviĝis senhelpa infano

kun mano malforta, buŝo malmultvorta,

en la mondon li ekiris.

« Amu kiel vin mem, vian najbaron »,

je l’nomo de sia patro, dio, li diris

kaj « post vangofrapo montru la alian vangon.»


La homoj lin kredis, en amo lin sekvis

kaj montris la vangon eĉ sen antaŭa frapo.


Kamelgardisto vagadis tra dezertoj

Meditis longe, kolektis spertojn

Kaj eldiris leĝojn je dia nomo,

Kiujn devas ĉiu homo obei :

« morton al ĉiuj kiuj kuraĝas nei ! »

Kaj ekmoviĝis sankta milito

kun arda fervoro kaj obstina spito

por venki aŭ perei !
Ankaŭ mi grimpis monton kaj sub arbo sidis

kuŝis en trogo, perditajn gvidis,

meditis en dezerto pri akiritaj spertoj.


Kien ajn mi iras, mi diras :

« vivu en paco, ne plu militu.

Panon disdonu, ne plu ĵetu bombojn,

Bomboj kreas mizeron, dum dolĉas la pano !

Homoj… estu homoj ! »


Mi krias kaj petas, ĝisraŭke ripetas,

Senrezulte : ili plue bombojn ĵetas

Urbojn detruas, animojn skuas.

Por peco da pano skeletoj vicostaras

Kaj kie ĝi abundas, pano amaras.

…Ĉar finfine… je kies nomo mi krias

naivulo romantika ?


Eĉ mi mem ne scias !


28.12.19871972-1988: Direktoro de muzeo en Subotica

Laŭ invito, en 1972, li iĝis direktoro de Urba Muzeo en Subotica (Serbio – Vojvodino) kaj profesie gvidis la muzeon dum 4 jaroj. Jam en la malfrua vivaĝo en la 1970-aj jaroj li postdiplome studis muzeologion en Zagreba Universitato kaj doktoriĝis pri tio (en 1976) sed preskaŭ tuj poste forlasis sian postenon, ne havinte subtenon por siaj ideoj kaj projektoj. Li partoprenis en monda kongreso de etnografoj en Ĉikago en Usono kaj en Monda kongreso de muzeologoj en Kopenhago, kie li estis elektita estro de subkomitato de la Internacia Konsilio de Muzeoj, en kiu li faris aron da iniciatoj interalie pri novtipaj muzeoj kun dioramoj.

En 1985 Tibor konatiĝis kun Erzsébet Sekelj, bibliotekistino, naskita en 1958. Ŝi esperantiĝis en tiu sama jaro. Tibor kaj Erszébet kunvivis tri jarojn kaj geedziĝis en 1987 en Osijek. Ili kune vizitis tri UK-ojn. Erszébet partoprenis en redaktado de la vojvodina revuo VELO. Ili komune deziris kompili Esperanto-Serbokroatan vortaron, sed tion jam ili ne sukcesis fini.[11]

Ekde 1972 li vivis en Subotica ĝis sia morto la 20-an de septembro 1988. Li estis entombigita la 23-an de septembro en Bajsko groblje (Baja tombejo) en Subotica, kun la plej altaj honoroj flanke de urbo Subotica. Sur lia tombo, sub bronza bareliefo legeblas jena surskribaĵo en Esperanto:

...


via

Tibor_Sekelj en vikipedio== https://eo.wikipedia.org/wiki/Tibor_Sekelj


Tombo en Subotica

TIBOR SEKELJ
1912-1988
VERKISTO, MONDVOJAĜANTO

Tombo en Subotica


via

Tibor_Sekelj en vikipedio== https://eo.wikipedia.org/wiki/Tibor_Sekelj


Tibor Sekelj:

The international language Esperanto, common language for Africa, common language for the world

Person/Institution Sekelj, Tibor, 1912-1988 [VerfasserIn]

Weitere Beteiligte Wells, John C., 1939- [ÜbersetzerIn]

Verantwort.angabe by Tibor Sekelj. [Transl. from the International Language by John Wells]

Ort/Verlag Rotterdam : Universal Esperanto-Association

Jahr/Datierung 1962

Umfang/Illustr./Format 11 S.

Sprache Englisch

Schlagwörter dokumento angla Esperanto Afriko informiloj anglalingvaj

Beschreibung Aus d. Esp. übers.

Signatur/Inv-Nr. etc. 708632-B ESP MAG 707761-B.2 ESP MAG

Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/AC04215469


john wells über esperanto - 9 seiten pdf=== https://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/esperanto-ELL.pdf


Paco en 100 lingvoj

En 1985, li publikigis etan libron en cent lingvoj. Sur ĉiu paĝo aperas nur unu sola vorto: tiu, kiun li — li pasigis sian junecon en Balkanio — estimas la plej grava : Paco (en Esperanto: Paco estas prononcata "patso"). In: http://www.satesperanto.org/IMG/pdf/Jurnalismo-sen-limoj-1.pdf ... Seite 7

li=tibor sekelj http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/Tibor_Sekelj

Er gilt als der Esperanto-Autor, dessen Texte am häufigsten in andere Sprachen übersetzt wurden.


Artikel in liberafolio

http://www.liberafolio.org/arkivo/www.liberafolio.org/2011/vizagoj-la-mondvojaganto-kiu-revenis/Dictionarium Museologicum en 20 lingvoj

Tibor Sekelj war Mitarbeiter eines Wörterbuchs in 20 Sprachen == über Museologie, das 1986 unter dem ... Titel Dictionarium Museologicum erschien.

via de-wikipedia ...


siehe auch: https://searchworks.stanford.edu/view/1706602


bzw. einige clicks weiter via worldcat


Record Identificatie c:lvd:636334 Bookmark https://anet.be/record/opacanet/c:lvd:636334/N Publicatie Titel Dictionarium museologicum ISBN ISBN 963-571-174-3 Uitgave Budapest : International Council of Museums, 1986 Omvang 774 p. Opmerking Titel varieert: Dictionary of museology Taal Latijn, Esperanto, Engels, Duits, Noors, Deens, Nederlands, Frans, Italiaans, Roemeens, Spaans, Russisch, Portugees, Pools, Servo-Kroatisch, Tsjechisch, Bulgaars, Hongaars, Fins


Tibor Sekelj en vikipedio

https://eo.wikipedia.org/wiki/Tibor_Sekelj


Luna mapo de Marjorie BOULTON

Unue aperis en la nica literatura revuo n-ro 6/1 paĝoj 33-35

(Al s-ro Tibor Sekelj)

La luno iĝas pli proksima. Matematiko kaj metaloj ekiras al silentaj valoj. lom fiera, iom tima pri venko de la intelekto, la homo, estra kaj viktima, revas en sia neperfekto.

... Fore, revadis jam jarmiloj. Pala vizaĝ' kun pufaj vangoj, reganto de virinaj sangoj kaj frenezuloj per la briloj, la luno benis super kiso en aŭreolo de trankviloj sed restis -- virga Artemiso.

Pala vizaĝo senparola, enigma temo por medito, neatingebla sur orbito, ĝi restis Alilok' simbola. La unuflanka map' aspektas kvazaŭ desegno orakola, ĉar tera mondo malperfektas.

Mondo de polvo kaj silento, de tagoj dekkvartagojn longaj, torditaj formoj rokospongaj, senviva lafa sedimento, ĝi tamen iĝis, ironie, cel' de sopiro kaj lamento; la lunon ni mitigis pie.

El revo pri latenta beno super la tero multemanka, kreiĝis mapo unuflanka, kaj nomoj por la lun-tereno. Pasioj nin surtere plagis: jen brilis Maro de Sereno; Maron de Paco ni imagis.

Sur luna mapo ni memoras pri Koperniko kaj Platono, pri Arkimedo kaj Newtono; Lavoisier, Tycho, daŭre gloras, multaj herooj kree kleraj. La luna disko longe foras -- malsamaj estis vivoj teraj ...

Post mokoj kaj martira sorto, merito honoriĝas tie. Loknomoj petas benon krie: Maro de Fruktodono -- vorto el ia revo pri plenum' -- kaj, norde de la Lag' de Morto, La Montoj de Eterna Lum'.

Lago de Sonĝoj; kaj la Golfo de Ĉielarkoj; Pluvomaro; malgranda Maro de Nektaro; Revoj en mond' el seka polvo! Se Maro de Konfliktoj restas sur ĉi tereno de absolvo, La Marĉ' de Dormo apudestas.

Nun, baldaŭ cedos la misteroj. La luno iĝas pli proksima. Baldaŭ aliros hom' sentima. Ni scios pri la lun-krateroj, ni mapos ĉiun valon lunan, ni regos super hemisferoj, mapos la flankon eĉ sensunan.

Kaj poste, ek al preterspaco! Sed, post la venko per tekniko, restados en la homa psiko la revoj el konflikt' kaj laco: pri preterscia saĝosumo ... Mar' de Sereno, Mar' de Paco, La Montoj de Eterna Lumo.


Mondkarte von Marjorie BOULTON

Erstmals erschienen in der schönen Literaturzeitschrift Nr. 6/1 Seiten 33-35 (Zu Herrn Tibor Sekelj)

Der Mond kommt näher. Mathematik und Metalle Aufbruch in stille Täler. lom stolz, ein bisschen ängstlich über den Sieg des Intellekts, der Mann, Anführer und Opfer, Träume in seiner Unvollkommenheit.

... Weit weg, seit Jahrtausenden geträumt. Blasses Gesicht mit geschwollenen Wangen, Herrscherin des Frauenbluts und verrückt vor Brillanz, Der Mond segnete über einen Kuss in einem Heiligenschein der Ruhe aber es blieb - die jungfräuliche Artemis.

Blasses Gesicht sprachlos, rätselhaftes Thema für Meditation, im Orbit unzugänglich, Alilok blieb symbolisch. Die einseitige Karte sieht aus wie eine Orakelzeichnung, denn die irdische Welt ist unvollkommen.

Eine Welt aus Staub und Stille, von Tagen vierzehn Tage lang, verdrehte Felsschwammformen, lebloses Lavasediment, es wurde dennoch ironischerweise das Objekt der Sehnsucht und Klage; Wir haben den Mond fromm gemildert.

Aus dem Traum eines latenten Segens über der Erde reichlich vorhanden, eine einseitige Karte wurde erstellt, und Namen für das Mondgelände. Leidenschaften plagen uns auf Erden: dort leuchtete ein Meer der Gelassenheit; Meer des Friedens haben wir uns vorgestellt.

Auf einer Mondkarte erinnern wir uns auf Copernicus und Plato, über Archimedes und Newton; Lavoisier, Tycho, verherrlicht weiterhin, viele Helden kreativ erzogen. Die Mondscheibe ist weit weg - anders waren irdische Leben ...

Nach Spott und Martyrium Verdienst wird dort geehrt. Ortsnamen bitten um einen Segen: Meer des fruchtbaren Tals - Wort aus einem Traum der Erfüllung - und nördlich des Sees des Todes, Die Berge des ewigen Lichts.

See der Träume; und der Golf von Regenbogen; Pluvomaro; ein kleines Meer aus Nektar; Träume in einer Welt aus trockenem Staub! Wenn ein Meer von Konflikten bleibt aus diesem Grund des Freispruchs, Der Sumpf des Schlafes ist in der Nähe.

Jetzt werden die Geheimnisse bald nachgeben. Der Mond kommt näher. Bald wird sich ein furchtloser Mann nähern. Wir werden über die Mondkrater Bescheid wissen, Wir werden jedes Mondtal kartieren. wir werden über Hemisphären herrschen, wird die Seite sogar sonnenlos abbilden.

Und dann ab in den Weltraum! Aber nach dem Sieg durch Technik, wird in der menschlichen Psyche bleiben die Träume von Konflikt und Müdigkeit: über unwissende Weisheit ... Mar 'de Sereno, Mar' de Paco, Die Berge des ewigen Lichts.


transl. by google


Moon map by Marjorie BOULTON

First appeared in the nice literary magazine No. 6/1 pages 33-35 (To Mr. Tibor Sekelj)

The moon is getting closer. Mathematics and metals set off for silent valleys. lom proud, a little afraid about the victory of the intellect, the man, leader and victim, dreams in his imperfection.

... Far away, have been dreaming for millennia. Pale face with puffy cheeks, ruler of women's blood and mad with brilliance, the moon blessed over a kiss in a halo of calm but it remained - the virgin Artemis.

Pale face speechless, enigmatic subject for meditation, inaccessible in orbit, Alilok remained symbolic. The one-sided map looks like an oracle drawing, for the earthly world is imperfect.

A world of dust and silence, of days fourteen days long, twisted rock sponge shapes, lifeless lava sediment, it nevertheless became, ironically, the object of longing and lamentation; we mitigated the moon piously.

From a dream of a latent blessing above the earth abundant, a one-sided map was created, and names for the lunar terrain. Passions plague us on earth: there shone a Sea of ​​Serenity; Sea of ​​Peace we imagined.

On a lunar map we remember on Copernicus and Plato, about Archimedes and Newton; Lavoisier, Tycho, continues to glorify, many heroes creatively educated. The lunar disk is far away - different were terrestrial lives ...

After mockery and martyrdom, merit is honored there. Place names ask for a blessing shouting: Sea of ​​Fertile valley - word from a dream of fulfillment - and, north of the Lake of Death, The Mountains of Eternal Light.

Lake of Dreams; and the Gulf of Rainbows; Pluvomaro; a small Sea of ​​Nectar; Dreams in a world of dry dust! If a Sea of ​​Conflicts remains on this ground of acquittal, The Swamp of Sleep is near.

Now, the mysteries will soon give way. The moon is getting closer. Soon a fearless man will approach. We'll know about the lunar craters, we will map every moon valley, we will rule over hemispheres, will map the side even sunless.

And then, off to outer space! But, after the victory by technique, will remain in the human psyche the dreams of conflict and fatigue: about ignorant wisdom ... Mar 'de Sereno, Mar' de Paco, The Mountains of Eternal Light.

dito


...


Great spirit

Great spirit, I have had it Bring me back to the nomadic Way of weaving through the damage Mindful, stay mindful

Great spirit for my sisters Let me be a flowing river Flood the banks the rocks that bind her Carry, i'll carry

Great, great spirit (uh-oh-oh) Great, great spirit

Great spirit, for my brothers Let me be a mountain under Which he climbs to discover, his process Now thats progress

Great spirit, all that hinders Tie reminders to my fingers I must speak to you more often

Great, great spirit (uh-oh-oh) Great, great spirit

Great spirit, for my relations Give them strength to face racism In every single situation, easy now Go on speak loud

Great spirit, take me instead Guide me down the rode of red Tunkashila, I am saying Praying

Great, great spirit (uh-oh-oh) Great, great spirit

Tunkashila Tunkashila Tunkashila Tunkashila

Great spirit, just don't collapse Nothing but the earth will last And i'll be singing sweetly into the darkness Now hark this

Great spirit, on my tongue Be still, be still The time will come When everyone will sing all life is sacred While i'm waiting

Great spirit, my fist is up Bringing the power to the people Your reflection of us Some of your people can't hear it The cries of the earth Some of your people can't feel it The way that it hurts And it hurts, great spirit And it moves, great spirit Interconnected in the wreckage Of a paradigm on its way out Its way out

Speaking of spiritual lyrical testimonies The spirit that did resist Weaving around false prophecies Spirit directed and selected With the message i bring While the ship slowly sinks I've been directed to sing

I'm like a wrecking ball Breaking down the walls of the past A minimalist Livin' on bliss With the last of my cash You're gonna be justified With how you treated the land You're gonna be by my side When i stand and demand A change

Tunkashila Tunkashila Tunkashila Tunkashila (Grandfather)

Great, great spirit Great, great spirit Great, great spirit

Tunkashila Great, great spirit Tunkashila

2207 via youtube ... https://www.youtube.com/watch?v=0M7nETLOsKQ


„Druckfrisch“ – unser neues Halbjahresprogramm ist da!

Von Klimawandel über Künstliche Intelligenz bis zu Häusliche Pflege oder meditativer Tanz, es warten zahlreiche Veranstaltungen auf Sie. Blättern Sie doch mal in unserem neuen Programm http://ev-akademie-boll.de

1406 via t ev akad bad bollAnarchism : Community and Utopia by Sekelj, Laslo

Ort/Verlag Praha : Filosofický ústav Jahr/Datierung 1993 Umfang/Illustr./Format 272 S. Sprache Englisch Schlagwörter Anarchismus Aufsatzsammlung BK 08.45 - Politische Philosophie 08.25 - Zeitgenössische westliche Philosophie ISBN/ISSN/ISMN ISBN: 8070070412 Einzelbände/Artikel AC02481566 Signatur/Inv-Nr. etc. 1543739-B NEU MAG Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/AC02481566

060323 via site

Meine Werkzeuge